សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

តើអ្វីទៅជា HelixxMine?
Helixxmine គឺជាប្រតិបត្តិការ cryptocurrency mining ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលផ្នែករឹងរបស់កុំព្យូទ័រ។ HelixxMine.com ផ្តល់ជូននូវសេវា cloud mining ទៅកាន់សាធារណជន។ ក្រុមហ៊ុនកូនរបស់យើងមានដូចជា HelixxCoin និង HelixxPay ។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ។
តើយើងអាចចាប់ផ្តើមជាមួយ HelixxMine យ៉ាងដូចម្តេច?
ដើម្បីចាប់ផ្តើម mining ជាមួយសេវា HelixxMine cloud mining អ្នកត្រូវបង្កើតគណនីមួយដោយចុះឈ្មោះនៅលើវេបសាយ។ ការចុះឈ្មោះ គឺលឿន និងសាមញ្ញ៖ បញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ និងបង្កើតលេខសម្ងាត់មួយ ហើយចុចលើប៊ូតុង “ចុះឈ្មោះ” ហើយអ្នកនឹងរួចរាល់។ ពេលដែលអ្នកបានចូលហើយ អ្នកអាចចូលទៅ Dashboard គណនីរបស់អ្នក ដែលអ្នកអាចរកបាននូវពត័៍មានទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់វីធីនៃការប្រើប្រាស់សេវា និងការមើលស្ថិតិ mining របស់អ្នក។
អ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការសំខាន់ទាំងអស់ពី Dashboard របស់គណនីរបស់អ្នក ហើយអាចកំណត់កម្រិតសុវត្ថិភាព ដោយដាក់ឲ្យដំណើរការការអនុញ្ញាត ២ តង់។
តើ coins ណាខ្លះដែលខ្ញុំអាច mine បាន?
អ្នកអាច mine Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, Zcash, Monero. យើងតែងតែធ្វើបន្ទាន់សម័យ mining portfolio របស់យើង ដែលធ្វើអោយមានការបន្ថែមផ្សេងៗលើតារាងជាប្រចាំ។
តើមានជម្រើសអ្វីខ្លះសម្រាប់ការដកប្រាក់?
អ្នកអាចធ្វើការដកប្រាក់៖ BTC (Bitcoin) ETH (Ethereum) LTC (Litecoin) DASH (Dash) ZEC (Z Cash)។ យើងក៏នឹងផ្តល់ជូននូវជម្រើសក្នុងការដកប្រាក់ដោយប្រើប្រាស់ PayPal។ សូមជ្រាបជាដំណឹងថា វានឹងមានចំណាយលើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការធ្វើដូចនេះ។
ការដកប្រាក់អប្បបរមារបស់លោកអ្នកបុន្មាន?
តម្លៃនៃការដកប្រាក់ជាអប្បរមាជា៥ដុល្លារ
តើវាស្របច្បាប់ដែរឬទេ?
ប្រទេសខ្លះមានច្បាប់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹង crytptocurrency ដែលទាមទារនូវការយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់។ សូមធ្វើឲ្យខ្លួនបានយល់ច្បាស់ពីច្បាប់ និងវិធានផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក មុននឹងបន្តប្រើប្រាស់សេវារបស់ HelixxMine។
ខ្ញុំអាចមើល ខ និងលក្ខខណ្ឌនៅកន្លែងណា?
សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីមើល ខ និងលក្ខខណ្ឌ។
តើអ្នកផ្តល់ជូននូវការអនុញ្ញាត ២ តង់សម្រាប់សន្តិសុខបន្ថែមឬទេ?
យើងមានការអនុញ្ញាតតាមអ៊ីម៉ែល និងហ្គូហ្គល។ មុខងារនេះអាចធ្វើឲ្យសកម្មបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះ ដោយចុចទៅលើ ការកំណត់នៅលើ dashboard ប្រើប្រាស់របស់អ្នក។