ការដំំណើរការរបស់វា

តើអ្វីគឺជា cryptocurrency ដូចជា Bitcoin និង Altcoins ផ្សេងទៀត?

Cryptocurrency គឺជារូបិយបណ្ណឌីជីថលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ជាមធ្យោបាយនៃការដោះដូរ។ វាប្រើប្រាស់ cryptography ដើម្បីធ្វើអោយសុវត្ថិភាព និងផ្ទៀងផ្ទាល់ប្រតិបត្តិការផ្សេងៗក៏ដូចជាដើម្បីគ្រប់គ្រងការបង្កើតចំនួនថ្មីនៃ cryptocurrency ណាមួយ។ អ្វីដែលសំខាន់ គឺ cryptocurrency គឺជាការបញ្ចូលទិន្ន័យមានកំណត់នៅក្នុង ដែលមិនមានអ្នកណាអាចផ្លាស់ប្តូរបាន លើកលែងមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ណាមួយត្រូវបានបំពេញ។

ចាប់តាំងពីការបង្កើត Bitcoin នៅឆ្នាំ ២០០៩ បច្ចេកវិទ្យា blockchain បានស្ទើរក្លាយទៅជាបដិវត្តន៍ក្នុងន័យសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការធ្វើអោយមានសុវត្ថិភាព និងកត់ត្រាទុកនៅរាល់ប្រតិបត្តិការទាំងឡាយ ដោយប្រើប្រាស់រូបិយបណ្ណឌីជីថលដែលបានបង្កើត, បានធានាសុវត្ថិភាព និងបានគាំទ្រជាសមូហភាព។ បច្ចេកវិទ្យា blockchain និង cryptocoins ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងពេញលញ និងគាំទ្រដោយបណ្តាញ។ peer-to- peer ដែលបានលុបបំបាត់តម្រូវការលើអាជ្ញាធរកណ្តាល។ នេះមានន័យថា មិនត្រូវបានចេញដោយអង្គការកណ្តាលណាមួយ ហើយតម្លៃរបស់វាគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើ ការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការ ឬតម្លៃដែលអ្នកណាម្នាក់យល់ព្រមចំណាយសម្រាប់វា។

ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ ២០១៣ cryptocurrencies ជាពិសេសដូចជា Bitcoin បានទទួលចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគ និងសារពត៌មាន ដោយសារតែការកើនឡើង និងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្លានូវតម្លៃលើទីផ្សារដោះដូរ cryptocurrencies ។ Bitcoin នៅតែ cryptocoin ជាដែលទទួលបានការដោះដូរច្រើនជាងគេ ប៉ុន្តែ Altcoins ផ្សេងៗដូចជា Ethereum, Dash, Lite, Monero និង Zcash បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន និងបានទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ ជាការវិនិយោគផ្សេងៗ។ វាគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់នោះទេដែលភាពពេញនិយមរបស់ cryptocurrencies ជាមធ្យោបាយបង់ប្រាក់ឆ្លាតវៃ នឹងរីករាយកាន់តែខ្លាំង ដោយសារសព្វថ្ងៃនេះ សូម្បីតែហាងទំនិញ offline បានចាប់ផ្តើមទទួលយកការបង់ប្រាក់ជា cryptocurrencies និងប្រភេទថ្មីនៃ crypto debit cards ដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ offline ។ ក្នុងហេតុផលនេះ តម្លៃនៃ cryptocurrencies បានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយ coin mining យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគដែលមានបំណងចង់ទទួលបាន កាន់តែច្រើន។

 

តើអ្វីទៅជា cryptocoin mining?

Coins ថ្មី ត្រូវបានរកបានដោយវិធីសាស្រ្តដ៏ប្រកួតប្រជែង និងវិមជ្ឈការមួយ ដែលគេហៅថា “mining”។ វីធី មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ mining hardware និង software សម្រាប់ស្វែងរក coins ថ្មី — Bitcoin និង ផ្សេងៗទៀតដូចជាជា Ethereum, Dash, Lite, Monero និង Zcash ។ Coins ទាំងនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនជារង្វាន់ដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់ ក្នុងការដោះស្រាយប្រព័ន្ធផ្សេងៗដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រតិបត្តិការ និងធ្វើអោយបណ្តាញកាន់តែមានសុវត្ថិភាពឡើង។

ដំបូងឡើយ coin mining ត្រូវបានគេរក្សាទុកសម្រាប់អ្នកដែលរំជួលចិត្តលើវា ដែលគេបានបង្កើតឡើងនូវម៉ាស៊ីនសម្រាប់ mining នៅផ្ទះរបស់ពួកគេ។ សព្វថ្ងៃនេះ coin mining ផ្ទាល់ខ្លួនអាចមានការចំណាយច្រើន ដោយសារវាទាមទារនូវការវិនិយោគយ៉ាងធំ ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិលើ hardware និង software ដែលត្រឹមត្រូវ ក៏ដូចជាដើម្បីធានាឲ្យបាននូវអ៊ិនធឺណែតល្បឿនលឿន និងការចំណាយទៅលើការកើនឡើងលើថ្លៃអគ្គីសនី។ ហេតុដូច្នេះបានជា miners កាន់តែច្រើនឡើងបានជ្រើសរើសយកការធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងការចែករំលែកការ mining រួមមួយ ដោយបានបង្កើតឡើងនូវ mining pool មួយ។

ហេតុអ្វីបានជាត្រូវជ្រើសរើសសេវាគ្រប់គ្រង cloud mining?

ចម្លើយចំពោះការលំបាកលើការ mining ផ្ទាល់ខ្លួន គឺ cloud mining – វិធីមួយដែលងាយស្រួល ឆាប់រហ័យ និងឥតគិតថ្លៃ ក្នុងការវិនិយោគទៅលើ cryptocoin mining ។ អ្វីដែលសំខាន់ អ្នកបានទិញផ្នែកមួយនៃកម្លាំង របស់ miner ឬ hashrate ដែលតម្លើងសម្រាប់ mine coin ណាមួយ ដូចជា Bitcoin ជាដើម។ Miner ទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងការ mining coin តែមួយ ទទួលបានចំណែកនៃរង្វាន់ ស្របទៅតាមចំនួន hashrate ដែលពួកគេបានទិញ។

សេវាគ្រប់គ្រង cloud mining មួយគឺត្រូវបានដំណើរការដោយមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកទិន្នន័យពីចម្ងាយ ដែលផ្តល់នូវឧបករណ៍ និងគ្រប់គ្រងលើដំណើរការទាំងអស់ដែលត្រូវការសម្រាប់ការ mining ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។ Miners ត្រូវបានរៀបចំឡើង និងដំណើរការបានរួចរាល់ ដូច្នេះហើយអ្នកវិនិយោគដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងសេវា cloud mining ណាមួយ គេគ្រាន់តែត្រូវការ crypto wallet (ពត៌មានបន្ថែមសូមមើល សំណួរដែលបានសួរឡើងញឹកញាប់) ដើម្បីទិញភាគហ៊ុនណាមួយនៃសមត្ថភាព mining និងចាប់ផ្តើមទទួលបានរង្វាន់ភ្លាមៗ។ Miners កំពុងតែធ្វើការដោយគ្មានសម្រាក ហេតុនេះបន្ទាប់ពីការអនុញ្ញាតលើការបង់ប្រាក់ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមទទួលបាននូវការបង់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ដែលចំនួន គឺពឹងផ្អែកទៅលើផលលំបាកនៃការ mining និងតម្លៃទីផ្សារនៃ coin ណាមួយ។

ការគណនា coin mining របស់ HelixxMine គឺជាវិធីងាយស្រួលមួយក្នុងការព្យាករប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នក ដោយគិតទៅលើរូបមន្តផ្សេងៗ នៅពេលនៃការទិញ – ចំនួននៃ hashrat ដែលបានទិញ, ផលលំបាកនៃការ mining និងតម្លៃទីផ្សារនៃ coin គិតធៀបទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណសុក្រិតណាមួយ (ដូចជាដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច)។

ជាទូទៅការរៀបចំឧបករណ៍ mining ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចរកចំណូលបាន ត្រូវចំណាយយ៉ាងតិច ២,០០០ ដុល្លារ ហើយដើម្បីចាប់ផ្តើម ជាមួយសេវា cloud mining របស់ HelixxMine វាត្រូវចំណាយយ៉ាងតិចបំផុត ២៣ ដុល្លារសម្រាប់ការវិនិយោគលើកដំបូង។ វាធ្វើអោយការ ជាការវិនិយោគកម្រិតទាប ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញមកវិញមានស្ថិរភាពជាប្រចាំថ្ងៃ ដែលសម្រាប់ស្ថានភាពទីផ្សារ crypto បច្ចុប្បន្ននេះ ការរកលុយវិនិយោគត្រឡប់មកវិញ ត្រូវប្រើពេលតិចជាង ៩ ខែ។